Reglement

Reglement Bio-productverkiezing 2022

1. Wanneer is een product nieuw?
Een product is nieuw als het op de markt geïntroduceerd is na 1 januari 2020 of nog gelanceerd wordt in 2021 én nog niet eerder aan de Bio-Productverkiezing heeft deelgenomen. Het kan hierbij gaan om een nieuw product, een nieuwe productpresentatie zoals een geheel vernieuwde verpakking of een nieuwe toepassing van een bestaand product. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingezonden producten te weigeren indien ze niet voldoen aan deze criteria.

2. Criteria voor deelname
Deelname is alleen mogelijk voor bedrijven met een SKAL certificering die een nieuw biologisch product voor consumenten op de markt brengen of reeds hebben gebracht. De deelnemer kan alleen producten inschrijven waarvan hij óf de producent is óf de verkoper / importeur. Deelnemers mogen meerdere producten inzenden (max 5). Er mag maximaal 1 product per productlijn of productserie ingeschreven worden.

3. Inschrijving en inschrijfkosten
De kosten voor één product zijn € 350,- excl. BTW (€ 25,- inschrijfkosten en € 325,- deelnamekosten) Leden van bij Bionext aangesloten organisaties ontvangen € 50,- korting en betalen maar € 300,-.
Inschrijven voor de Bio-productverkiezing kan tot en met 3 december 2021 via https://www.bioproductvanhetjaar.nl/product-aanmelden/

4. Presentatie
Elk deelnemend product komt op de stemwebsite, met een foto, een omschrijving van maximaal 50 woorden, uw bedrijfsnaam en link naar uw website (indien gewenst). Daarnaast ontvangt elke deelnemer een digitale banner met ‘deelnemer aan de Bio-productverkiezing 2022’ voor op uw website, social media of e-mailhandtekening, met een link naar de stempagina.

Ook wordt elk deelnemend product benoemd in een advertentie over de verkiezing in FoodPersonality Magazine. De organisatie zorgt voor zichtbaarheid van de verkiezing bij zowel Retail als consument.

5. Terugtrekken van deelname
Terugtrekken van producten is alleen schriftelijk mogelijk vóór 3 december 2021. Mocht u besluiten hier niet meer aan deel te nemen dan betaalt u wel de inschrijfkosten à € 25,-, maar worden de deelnamekosten terug gestort. Deelnemers die zich na die datum terugtrekken, ontvangen geen geld retour.

6. Stemprocedure
Dit jaar wordt de keuze voor het ‘Bio-product van 2022’ gemaakt door middel van stemmen van het publiek én door een vakjury. Nadat de inschrijvingsperiode is gesloten, zullen FoodPersonality, Bionext en BioNederland via diverse kanalen consumenten oproepen om te stemmen op hun favoriete product. Uit die stemming komt een top 5 van favoriete producten. Tijdens de BioKennisWeek zal deze top 5, op woensdag 12 januari 2022, een pitch geven voor de vakjury en alle bezoekers van dit event. De vakjury kiest de winnaars. Naast de juryprijzen komt er ook een publieksprijs.

7. Prijzen
De winnaar mag zich een jaar lang ‘Bio-product van 2022’ noemen! De eerste, tweede en derde prijs ontvangen bovendien een prijs die extra zichtbaarheid oplevert bij hun doelgroep (inkopers in gangbare Retail of biologische winkels).

Bionext en BioNederland zorgen daarnaast voor exposure in de vorm van een landelijk persbericht na de uitreiking, een digitale toolkit met banners, social media templates en een lokaal persbericht die u zelf kunt inzetten.

Bij de volgende Bio-beurs worden de winnaars meegenomen in de berichtgeving over de nieuwe productverkiezing. De jury behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen geen winnaar aan te wijzen.

8. Belangrijke data

*: Deadline inschrijving: 3 december 2021
* Beoordeling inschrijvingen: Uiterlijk 6 december 2021
* Online stemmen 9 december – 6 januari 2022
* Prijsuitreiking: 12 januari 2022

Inschrijfformulier
Inschrijven voor de Bio-productverkiezing kan tot en met 3 december 2021 via dit inschrijfformulier